Aha-opplevelse 1

Å være i sitt ess har ikke noe med kortspill å gjøre.

Ess kommer fra det latinske verbet esse – å være. Å være i sitt ess betyr derfor å være i sin væren – være seg selv, være identisk med seg selv, være et subjekt  som ikke er fremmed eller fortapt for seg selv, men er seg selv, fullt og helt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: