Archive

aha-opplevelser

Aha-opplevelse 1

Å være i sitt ess har ikke noe med kortspill å gjøre.

Ess kommer fra det latinske verbet esse – å være. Å være i sitt ess betyr derfor å være i sin væren – være seg selv, være identisk med seg selv, være et subjekt  som ikke er fremmed eller fortapt for seg selv, men er seg selv, fullt og helt

Advertisements